Zákonná ustanovení

Tisková prohlášení, fotoarchív
Ilustrační fotografie Kastalia®
Zobrazit
Webmaster
Zavřít
Znovu přehrát

Zákonné poznámky (Právnické poznámky)

Tato stránka je Vám prezentována společností Lesaffre. Veškeré údaje, které se zde nacházejí byly vytvořeny výhradně s cílem informovat o systému Kastalia® a použití stránek se řídí níže uvedenými podmínkami. Připojením se na stránku www.kastalia.com dává uživatel svůj souhlas s všeobecnými ustanoveními o užívání stránky.

Práva autora a ochrana obsahu

Obsah stránky zahrnuje obrázky, fotografie, ilustrace, texty, loga, značky, videa, hry nebo kterýkoli jiný obsah. Všechny tyto složky jsou výhradním majetkem společnosti Lesaffre nebo jsou využívány na základě povolení. Žádná složka nemůže být třetí osobou kopírována, upravována, překládána,… bez výslovného souhlasu společnosti Lesaffre, pod pohrůžkou trestního stíhání.

Logo: Je formálně zakázáno používat a kopírovat název nebo/a logo Kastalia® k jakýmkoli účelům a zvláště k reklamním bez předchozího písemného souhlasu společnosti Lesaffre.

Společnost Lesaffre povoluje stahování kopií informací k dočasnému použití a pouze k soukromým účelům a to pod podmínkou, že uživatel stránky nebo jejich obsah a digitální stopy nevymaže, nezmění nebo neodstraní. Neupraví ani nezmění žádný copyright, logo ani další označení jako jsou symboly pro výhradní práva na značku nebo další ochranná práva ( copyright ©, symbol ® ).

Uživatel se zavazuje, že bude používat tuto stránku a její obsah v souladu s těmito všeobecnými ustanoveními a v souladu se zákonem. Veškeré nezákonné používání této stránky může představovat porušení zákonů na copyright, na ochranné známky a zákona o reklamě a rovněž porušení předpisů a zákonů týkajících se komunikace.

Všeobecná ustanovení o používání stránky

Kontrola a správa této stránky jsou realizovány ze sídla společnosti Lesaffre v Marcq-en-Baroeul (Francie), která neusiluje o to, aby materiály byly upravovány a byly k dispozici pro použití ve všech zemích. Pokud jste uživatelem této stránky v jiných regionech, jste odpovědni za její používání v souladu se zákony platnými v daném místě. Společnost Lesaffre si vyhrazuje právo, v každém okamžiku a bez předběžného oznámení, změnit nebo upravit obsah svojí stránky a stávající podmínky a současně nemůže být pokládána jako odpovědná za případné důsledky těchto úprav. Jestliže se kterákoli část těchto ustanovení bude jevit jako nepoužitelná, bude interpretována v souladu s použitelným zákonem a ostatní ustanovení si zachovají svoji úplnou platnost.

Duševní vlastnictví

Kromě ustanovení výslovně uvedených výše, nemůže být nic, co je obsaženo na těchto webových stránkách předmětem licence nebo práva na copyright nebo jiného práva na duševní vlastnictví. Pokud se jakožto držitel práv duševního vlastnictví domníváte, že Vaše duševní vlastnictví bylo protiprávně kopírováno nebo distribuováno prostřednictvím této internetové stránky, uvědomte o tom prosím neprodleně společnost Lesaffre na adrese: Lesaffre Česko,a.s., Hodolanská 32, 772 00 Olomouc.

Odkazy – link

Společnost Lesaffre nemůže být odpovědná za odkazy vytvořené přímo nebo nepřímo z této stránky stejně jako z obsahu jiných stránek. Vytvoření hypertextových odkazů na stránku může být realizováno pouze s písemným a předběžným souhlasem společnosti Lesaffre, který může být v kterémkoli okamžiku odvolán. Existence jakéhokoli odkazu na stránkách odkazujících na www.kastalia.com nezahrnuje v sobě souhlas společnosti Lesaffre s obsahem stránek umístěných mimo její stránku nebo s kteroukoli jinou stránkou odkazující na tuto internetovou stránku. Tudíž je rizikem každého uživatele, pokud se připojuje prostřednictvím odkazu z jiných webových stránek.

Ochrana informací a změna údajů

Zprávy a informace, které uživatel posílá na stránku prostřednictvím elektronické pošty do rubriky „ Kontaktujte nás“ nebo jiných rubrik – kromě údajů osobního charakteru ale zahrnující jakýkoli jiný údaj, otázky nebo odpovědi, komentáře, připomínky a jiné – nebudou považovány za majetek společnosti Lesaffre. Tím, že uživatel pošle na stránku zprávu nebo informace, uděluje společnosti Lesaffre licenci zdarma, nevýlučně, celosvětově a na dobu neurčitou pro použití, kopírování, úpravu, překlad, distribuci, veřejné vyhlášení, vydání a to v každém formátu, jakýmkoli způsobem nebo technologií známou dnes nebo v budoucnu. Společnost Lesaffre negarantuje žádnou důvěrnost takto zaslaných zpráv nebo informací.

Tyto informace jsou vyhrazeny pro výhradní potřeby společnosti Lesaffre a tudíž nebudou nikdy předány třetím osobám.

V souladu se Zákonem o informatice n°78-17 z 6.ledna 1978 zacházení se jmenovitými údaji na stránce www.kastalia.com je předmětem prohlášení CNIL.

Uživatel disponuje právem přístupu k úpravám, opravám a odstranění údajů, které se ho týkají. Proto stačí adresovat Váš požadavek na adresu: Lesaffre Česko,a.s., Hodolanská 32, 772 00 Olomouc nebo na e-mail:

Každý přestupek podléhá trestnímu stíhání.

© 2016 – Lesaffre & Cie – Všechna práva vyhrazena.

Vlastník internetové stránky:

Lesaffre & Cie
BP 3029 137, Rue Gabriel Péri
F-59703 Marcq-en-Baroeul Cedex

Crédits

konstrukce:
ovm communication lambersart

Ubytování: OVH – 2 rue Kellermann – 59100 Roubaix